Registrace lektoraVstup pro lektory
Žádost o předání vzkazu (firma, škola)
Váš e-mail (odesílatel):

Text vzkazu pro lektora:
Předání vzkazu našemu lektorovi (firemní nebo školní nabídka) je placená služba. Cena je 50 Kč za každý vzkaz.

Jak postupovat?

1) Nejprve napište lektorovi (nebo více lektorům) vzkaz
2) Vzkazy se uloží na server a budou připraveny k odeslání
3) Ihned Vás budeme kontaktovat e-mailem, pošleme fakturu
4) Po zaplacení poplatku budou vzkazy ihned odeslány.
Vyhrazujeme si právo v odůvodněném případě předání vzkazu odmítnout.
Tento formulář je určen pouze pro soukromou poptávku výuky.
Chcete-li učitele kontaktovat pro firmu nebo školu, pokračujte zde.
Poptávka po výuce - Biologie
Jméno a příjmení žáka:
Věk žáka:
Váš telefon:
Váš e-mail: (nutno uvést)
Úroveň:
Poznámky, časové možnosti:

Souhlasím se zpracováním údajů serverem Naučím.cz za účelem zprostředkování výuky.
 
RNDr. Lenka Felixová
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: absolventka PřF a MFF UK Praha, rigorózní řízení na PřF UK, postgraduální studium na PedF UK Praha více>
Orientační cena výuky:
320 Kč / 45 minut
Mgr. Jana Vacíková, Ph.D. (51 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: absolventka přírodovědecké a teologické fakulty UK a filosofické fakulty ZČU
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
 
Ing. Milena Jindřichová (30 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
výuka je přizpůsobena potřebám studenta, individuální přístup, vysvětlení a procvičení látky, příprava ke zkouškám
Vzdělání, praxe: Absolvent ČZU, 14 let zkušenost s doučováním aj a dalších předmětů, příprava studentů k maturitní zkoušce, testům a zkoušení ve škole více>
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Mgr. Tereza Jedličková
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Maturita s vyznamenáním na Gymnáziu Český Brod, magisterský titul- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Matematika+Hudební výchova. více>
Orientační cena výuky:
300 Kč / 45 minut
další info
 
Ing. Jakub Lakota (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Student VŠCHT V Praze 5. roč. obor Analytická chemie. více>
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
 
Jana Dittrichová (29 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Mám vystudované gymnázium a bakalářský obor latina - starořečtina na FF UK. Praxe s doučováním dětí (5 let) i výukou dospělých (1 rok). Momentálně doučuji a připravuji na přijímací zkoušky na plný úvazek. více>
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
další info
Mgr. Renata Hudečková (37 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: UK Přírodovědecká fakulta obor učitelství Biologie Chemie, mnohaletá praxe v oboru výuky na ZŠ I SŠ a doučování.
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Mgr. Magdalena Schafferová (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Zábavně a s nadšením doučím Vás nebo Vaše děti biologii – použití videí, prezentací, apod. (praxe – odborník na národním kole biologické soutěži ZS-ZL, výborná umístění v dalších biologických soutěžích) První lekce zdarma.
Vzdělání, praxe: Absolventka botaniky a "pedagogického minima" na PřF Univerzity Karlovy. S výukou studentů mám více než 8 let zkušeností. Absolvovala jsem tří měsíční stáž v Glasgow a půl roku jsem pracovala na Novém Zélandu. Mám certifikát CAE na úrovni C2.
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
Mgr. Žaneta Pixová (30 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Jihočeská univerzita, výuka na rekvalifikačních kurzech, doučování
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
Eva Chocholová, Ph.D. (39 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Přírodovědecké fakulty v Brně a Českých Budějovicích. Dlouhodobá stáž v Belgii, Německu, Anglii
Orientační cena výuky:
180 Kč / 60 minut
 
MUDr. Eliška Mistrová (46 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Pro ZŠ a SŠ obecná biologie, pro VŠ se zaměřením na anatomii, fyziologii, neurofyziologii.
Vzdělání, praxe: vysokoškolské, Lékařská fakulta UK v Plzni, učitelská praxe 20 let
Orientační cena výuky:
250 - 300 Kč / 45 minut
další info
 
Mgr. Ivana Divišová, MBA
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
příprava vlastních ppt prezentací pro výuku a cvičebních testů, nostrifikace.
Vzdělání, praxe: Vystudován obor - sociální a masová komunikace, marketing.. Připravím na státní maturitu z českého jazyka. Reparáty. Mohu pomoci i s osnovou nebo materiály na bakalářské a diplomové práce - humanitní předměty. Domluvím se rusky. více>
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
 
Ing. Ondřej Hudeček (34 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Cena je za tvorbu audiovizuálních výukových materiálů na míru. Velmi efektivní způsob výuky. Osobní lekce pouze jako doplňkové služby.
Vzdělání, praxe: Absolvent VŠCHT v Praze, dva roky výuky chemie na základní škole. Nyní už deset let učím soukromě. Pomůžu s matikou, chemií, fyzikou či biologií v rozsahu ZŠ-VŠ. Moje motto zní, že žádná látka není složitá nebo těžká ani na pochopení ani na naučení. I to nejobtížnější lze vysvětlit velice jednoduše. více>
Orientační cena výuky:
135 Kč / 60 minut
Vendula Havlenová (32 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: absolventka pedagogické fakulty MU obor chemie a výchova ke zdraví
Orientační cena výuky:
100 - 120 Kč / 60 minut
 
Ing. Agáta Janhubová (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: MOŽNOST VÝUKY PŘES SKYPE. Absolvovala Fakultu chemickou VUT v Brně, kde jsem získala titul Ing. Dále mám také doplňující pedagogické studium. Praxi s doučováním mám již od začátku VŠ, konkrétně přípravy na maturitu či přijímací zkoušky (lékařská fakulta, farmacie,...).
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
 
Ing. Lenka Smržová (41 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Jihočeské univerzity. Externí vyučující na Pedagogické fakultě, výuka na univerzitě 3. věku Zdravotně sociální fakulty více>
Orientační cena výuky:
250 Kč / 60 minut
Mgr. Věra Mlnaříková (52 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 3 roky praxe na ZŠ, 26 let praxe na gymnáziu
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
Mgr. Zuzana Blažková (28 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Jsem absolventkou všeobecného gymnázia, a posléze přírodovědecké fakulty JCU v Českých Budějovicích v bakalářském oboru Biologie a magisterském oboru zoologie obratlovců na téže škole. více>
Orientační cena výuky:
120 Kč / 60 minut
 
Mgr. Denisa Hladovcová (32 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola)
Doučování od přírodopisu po vysokou školu, materiál zajištěn. Vše vysvětlované s pomocí obrázků, příkladů tak, aby látka byla pochopená a snadno zapamatovatelná. Zatím stoprocentní výsledky u nostrifikací a maturit, výborné u přijímaček :-)
Vzdělání, praxe: V roce 2007 ukončila bakalářské studium Odborné biologie, v roce 2010 ukončila magisterské studium a přešla na studium doktoradské, vše na Karlově univerzitě. Částečný úvazek v Akakdemii věd do roku 2011. Semináře, konference, praxe v ekocentrech a ve stanicích pro handikapované živočichy více>
Orientační cena výuky:
200 - 300 Kč / 60 minut
další info
 
Marie Juříková
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Studentka medicíny UK Praha, Gymnázium J. Kainara, rok studia v Ázerbajdžánu (+ učení angličtiny, češtiny pro cizince) více>
Orientační cena výuky:
190 Kč / 60 minut
 
Barbora Hošková (19 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Matičního gymnázia Ostrava a studentka LF UP v Olomouci (obor zubní lékařství). Doučování dětí se věnuji už více než 3 roky, kromě toho mám mnoho zkušeností i z reálného života (kroužky, tábory, au-pair a doučování dospělých). více>
Orientační cena výuky:
160 - 180 Kč / 60 minut
další info
 
Hana Vančurová (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
mikroiologie pro potravináře a biochemie
Vzdělání, praxe: Absolventka střední odborné školy, a Chemicko-technologické fakulty v Pardubicích
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
Ing. et Ing. Božena Hosnedlová, Ph.D.
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
U biologie pro VŠ - pouze genetika. Pozn.: Přechodně probíhá výuka pouze na Skype. POUZE PRAVIDELNÉ DLOUHODOBÉ KURZY.
Vzdělání, praxe: JU v ČB, MENDELU v Brně, ČZU v Praze. Genetický obor; Doplňkové pedagogické studium pro střední školy - chemie, biologie; Výuka na VŠ 10 let. Jazyky: polština, italština, angličtina. Zahraniční stáže - Polsko, Itálie.
Orientační cena výuky:
250 Kč / 45 minut
další info
 
Bc. et Bc. Vladěna Kunčarová (24 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Studentka učitelství matematiky a přírodopisu; studentka speciální pedagogiky (zaměření na problematiku výuky matematiky u žáků a studentů se specifickými poruchami učení, poruchami soustředění, hyperaktivitou a lehkým mentálním postižením); absolventka gymnázia; vedoucí letních táborů více>
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Bc. Kristina Koudelová (28 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Jsem schopná pomoci s přípravou na molekulárně - biologické zkoušky na VŠ.
Vzdělání, praxe: 8 let zkušeností s jazykovou výukou (skupinové, individuální, firemní kurzy). Studium FFUK Japonská studia, PřFUK Molekulární bio a biochemie organismů. Červený diplom. Certifikaty jp N2, aj CAE. Dlouhodobé studium v Japonsku (Waseda U., U. of Sacred Heart), práce v aj firmě. Nyní pouze skype výuka.
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
další info
 
Bc. et Bc. Petra Janíčková (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
ZŠ a gymnázia, biologie pro pedagogy a psychology, anatomie pro psychology, neurologie a neuropsychologie pro psychology a pedagogy
Vzdělání, praxe: Studentka psychologie PedF UK. Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a oboru studium humanitní vzdělanosti na Univerzitě Karlově. Absolventka německého gymnázia, 6 let pobyt v Německu. 7 let praxe s doučováním a výukou jazyka. více>
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Bc. Daniel Pospíšil (32 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: PřF UP, učitelství biologie pro SŠ. Mám zkušenost s výukou na SŠ i jako lektor výuky práce s PC.
Orientační cena výuky:
150 - 180 Kč / 60 minut
další info
 
Jiří Hájek (35 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha - Ing.
Orientační cena výuky:
170 Kč / 60 minut
 
Alexa Pertlíková Maxianová
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
1.ročník VŠ
Vzdělání, praxe: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, UK v Bratislave- učiteľstvo biológie- chémie, momentálne Ostravská univerzita v Ostrave- dvojobor Chémia- Biológia 3.ročník a Sociálna pedagogika 2. ročník více>
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
Ing. Pavel Lančarič
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolvent gymnázia, VUT Brno, Fakulta stavební, obor Geodézie a Kartografie, FCE (B), studijní pobyty v zahraničí
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
 
Zuzana Fabianová (28 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Vystudovala jsem Mgr. obor Biologie-ZSV (učitelství pro SŠ) a Bc. obor jednooborové psychologie. Momentálně dokončuji Mgr. studium jednooborové psychologie v Olomouci. Dvouletá praxe - SŠ učitelka (bi-zsv).
Orientační cena výuky:
150 - 200 Kč / 60 minut
další info
 
Miroslava Křížová (39 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Před MD vědecká pracovnice v oblasti molekulární genetiky, vzdělání Česká zemědělská univerzita. Praxe v práci s dětmi (dětské tábory a zájmové kroužky).
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
200 Kč / 45 minut
Jakub Kolčář (25 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Jsem amatérský nadšenec do biologie. :)
Vzdělání, praxe: gymnázium Frýdek-Místek, VUT Brno, ZUŠ FM, zkušenosti s doučováním středoškoláků a žáků základních škol.
NOVÝ LEKTOR
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Diana Machálková (20 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Cena je orientační.
Vzdělání, praxe: Studovala jsem gymnázium v Brně a teď budu studovat Lékařskou fakultu MU v Brně. Mimo jiné jsem absolvovala zkoušku DSD.
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
100 Kč / 60 minut
 
Mgr. Zdeňka Poncarová, Ph.D. (46 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Přírodovědecká f. UK - odborná biologie, doktorandské studium na Biologické f. JU a práce v Akademii věd - molekulární a buněčná biologie, osvědčení z pedagogiky, praxe s výukou dětí, státní zkouška z angličtiny
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
 
Klaudia Baloghová (22 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Klavír : Studentka pedagogické fakulty UK v Praze obor biologie-chemie, příprava na přijímačky, zkoušky, testy , úspěšně ukončen 1. a 2. stupeň ZUŠ - obor klavír, dlouhodobé zkušenosti s přípravou na konzerty a jiné akce, přátelský přístup k dětem, pedagogický základ
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
Ing. Mgr. Bc. Lea Nováková (53 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka GyBu, VŠCHT, studium MÚ Brno a další.Učitelka- 1.stupeň pro žáky se speciál. vzděl. potřebami i bez speciálních potřeb, douč. a poradenství žákům, studentům, speciál. pedagog pro předšk. vzdělávání, učitelka pro 2.stupeň ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
300 Kč / 45 minut
další info
Štěpán Hampl (16 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Cena dohodou. Biologie není můj zrovna oblíbený předmět, ale rád ho budu doučovat. V případě zájmu mě kontaktujte na email.
Vzdělání, praxe: Studuji pátý ročník osmiletého gymnázia v Praze.
Orientační cena výuky:
200 Kč / 45 minut
další info
Lucie Šteklová (20 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka všeobecného gymnázia. Studuji všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě v Praze. Praxe s výukou dětí - 3 roky. více>
Orientační cena výuky:
400 Kč / 60 minut
 
Ing. Zuzana Machálková (25 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Pro studenty vysokých škol pouze genetiku a molekulární biologii, případně předměty přímo z oboru biotechnologie rostlin (Mendelova univerzita).
Vzdělání, praxe: Absolventka Mendelovi univerzity oboru Biotechnologie rostlin. Praxe s výukou dětí 6. - 9. třída (4 roky). více>
Orientační cena výuky:
165 - 265 Kč / 60 minut
Petr Sedlák (29 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Pomůžu v přípravě na studium lékařských oborů (biologie, anatomie, fyziologie...)
Vzdělání, praxe: absolvent gymnázia s výukou vybraných předmětů ve francouzštině, absolvent lékařské fakulty Masarykovy univerzity,, od roku 2007 učitel angličtiny, francouzštiny a němčiny v soukromé jazykové škole, Brno
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
Bc. Lenka Ryšavá (23 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Cena dohodou, + biochemie
Vzdělání, praxe: Jsem studentka VUT fakulta chemické magisterského studia, doučování chemie - výpočty, anorganická i organická chemie, biochemie, analytická chemie a biologie, dále doučování na SZŠ Merhautova - hematologie, histologie a klinická biochemie, biochemie. více>
Orientační cena výuky:
100 - 200 Kč / 60 minut
další info
Bc. Pavla Suchánková (24 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
V případě dlouhodobého doučování cena dohodou
Vzdělání, praxe: Absolventka 8. gymnázia a ČVUT obor biomedicinská informatika. A v současné době studentka Masarykovy univerzity obor Bioinformatika. Doučování k maturitě z matematiky a základní školy
Orientační cena výuky:
170 - 200 Kč / 60 minut
další info
 
Aneta Procházková (26 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Není pro mě problém opatřit si učebnici, ze které se moji žáci učí ve škole a látku s nimi pak probírám z materiálů, které znají.
Vzdělání, praxe: Absolventka Obchodní akademie. V současné době studuji Český jazyk a literaturu na MU. Vlastním certifikát ECDL.
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
Zobrazit také lektory s nižším hodnocením inzerátuNAUCIM.CZ HUDEBKA.CZ