Předání vzkazu našemu lektorovi (firemní nebo školní nabídka) je placená služba. Cena zprostředkování je 50 Kč za každý vzkaz.

Jak postupovat?

1) Nejprve napište lektorovi (nebo více lektorům) vzkaz
2) Vzkazy se uloží na server a budou připraveny k odeslání
3) Ihned Vás budeme kontaktovat e-mailem, pošleme fakturu
4) Po zaplacení poplatku budou vzkazy ihned odeslány.
Vyhrazujeme si právo v odůvodněném případě předání vzkazu odmítnout.
Žádost o předání vzkazu (firma, škola)
Váš e-mail (odesílatel):

Text vzkazu pro lektora:
Tento formulář je určen pouze pro soukromou poptávku výuky.
Chcete-li učitele kontaktovat pro firmu nebo školu, pokračujte zde.
Poptávka po výuce - Biologie
Jméno a příjmení žáka:
Věk žáka:
Váš telefon:
Váš e-mail: (nutno uvést)
Úroveň:
Další upřesnění, časové možnosti:

Souhlasím se zpracováním údajů serverem
Naučím.cz za účelem zprostředkování výuky.
 
RNDr. Lenka Felixová
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: absolventka PřF a MFF UK Praha, rigorózní řízení na PřF UK, postgraduální studium na PedF UK Praha více>
Orientační cena výuky:
320 Kč / 45 minut
Mgr. Jana Vacíková, Ph.D. (51 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: absolventka přírodovědecké a teologické fakulty UK a filosofické fakulty ZČU
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
 
Ing. Milena Jindřichová (29 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
výuka je přizpůsobena potřebám studenta, individuální přístup, vysvětlení a procvičení látky, příprava ke zkouškám
Vzdělání, praxe: Absolvent ČZU, 14 let zkušenost s doučováním aj a dalších předmětů, příprava studentů k maturitní zkoušce, testům a zkoušení ve škole více>
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Mgr. Tereza Jedličková
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Maturita s vyznamenáním na Gymnáziu Český Brod, magisterský titul- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.stupeň ZŠ Matematika+Hudební výchova. více>
Orientační cena výuky:
300 Kč / 45 minut
další info
 
Bc. Jakub Lakota (26 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Student VŠCHT V Praze 5. roč. obor Analytická chemie. více>
Orientační cena výuky:
250 Kč / 60 minut
Mgr. Renata Hudečková (36 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: UK Přírodovědecká fakulta obor učitelství Biologie Chemie, mnohaletá praxe v oboru výuky na ZŠ I SŠ a doučování.
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
Eva Chocholová, Ph.D. (39 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Přírodovědecké fakulty v Brně a Českých Budějovicích. Dlouhodobá stáž v Belgii, Německu, Anglii
Orientační cena výuky:
180 Kč / 60 minut
 
Kateřina Trnovská (24 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Biologie zaměřená hlavně NA ČLOVĚKA /somatologie a anatomie/.
Vzdělání, praxe: Jsem absoloventka všeobecného gymnázia zakončeného maturitou s červeným diplomem. Nyní jsem v posledním ročníku Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, obor Všeobecné lékařství. Zkušenosti s doučováním mám bohaté.
Orientační cena výuky:
155 - 165 Kč / 60 minut
 
Ing. Ondřej Hudeček (33 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Cena je za tvorbu audiovizuálních výukových materiálů na míru. Velmi efektivní způsob výuky. Osobní lekce pouze jako doplňkové služby.
Vzdělání, praxe: Absolvent VŠCHT v Praze, dva roky výuky chemie na základní škole. Nyní už deset let učím soukromě. Pomůžu s matikou, chemií, fyzikou či biologií v rozsahu ZŠ-VŠ. Moje motto zní, že žádná látka není složitá nebo těžká ani na pochopení ani na naučení. I to nejobtížnější lze vysvětlit velice jednoduše. více>
Orientační cena výuky:
135 Kč / 60 minut
 
Mgr. Ivana Divišová, MBA
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
příprava vlastních ppt prezentací pro výuku a cvičebních testů, nostrifikace.
Vzdělání, praxe: Vystudován obor - sociální a masová komunikace, marketing.. Připravím na státní maturitu z českého jazyka. Reparáty. Mohu pomoci i s osnovou nebo materiály na bakalářské a diplomové práce - humanitní předměty. Domluvím se rusky. více>
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
 
Jana Dittrichová (28 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka gymnázia, mám vystudovaný bakalářský obor latina - starořečtina (FF UK). Praxe s doučováním dětí (4 roky) i výukou dospělých (1 rok). více>
Orientační cena výuky:
270 Kč / 60 minut
další info
 
Mgr. Olga Zemanová (35 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
od září 2016
Vzdělání, praxe: absolventka PF JCU v Českých Budějovicích praxe s doučováním cca 11 let
Orientační cena výuky:
200 Kč / 45 minut
další info
Mgr. Věra Mlnaříková (52 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 3 roky praxe na ZŠ, 26 let praxe na gymnáziu
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
 
Ing. Lenka Smržová (41 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka Jihočeské univerzity. Externí vyučující na Pedagogické fakultě, výuka na univerzitě 3. věku Zdravotně sociální fakulty více>
Orientační cena výuky:
250 Kč / 60 minut
Mgr. Zuzana Blažková (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Jsem absolventkou všeobecného gymnázia, a posléze přírodovědecké fakulty JCU v Českých Budějovicích v bakalářském oboru Biologie a magisterském oboru zoologie obratlovců na téže škole. více>
Orientační cena výuky:
120 Kč / 60 minut
Vendula Havlenová (31 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: absolventka pedagogické fakulty MU obor chemie a výchova ke zdraví
Orientační cena výuky:
100 - 120 Kč / 60 minut
 
Mgr. Denisa Hladovcová (31 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola)
Doučování od přírodopisu po vysokou školu, materiál zajištěn. Vše vysvětlované s pomocí obrázků, příkladů tak, aby látka byla pochopená a snadno zapamatovatelná. Zatím stoprocentní výsledky u nostrifikací a maturit, výborné u přijímaček :-)
Vzdělání, praxe: V roce 2007 ukončila bakalářské studium Odborné biologie, v roce 2010 ukončila magisterské studium a přešla na studium doktoradské, vše na Karlově univerzitě. Částečný úvazek v Akakdemii věd do roku 2011. Semináře, konference, praxe v ekocentrech a ve stanicích pro handikapované živočichy více>
Orientační cena výuky:
200 - 300 Kč / 60 minut
další info
Mgr. Jan Straka (29 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Příprava na maturitu,k přijímacím zkouškám i vylepšení prospěchu ;-)
Vzdělání, praxe: Učitel chemie a biologie / Praxe: 6 let - gymnázium (VG i NG) a ZŠ / Obor vzdělání: Učitelství biologie a chemie pro SŠ a 2. st. ZŠ (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v ČB). Zkušenosti s individuálním i skupinovým doučováním včetně přípravy na přijímací zkoušky. více>
Orientační cena výuky:
180 - 200 Kč / 45 minut
další info
 
Hana Vančurová (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
mikroiologie pro potravináře a biochemie
Vzdělání, praxe: Absolventka střední odborné školy, a Chemicko-technologické fakulty v Pardubicích
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
MUDr. Eliška Mistrová (45 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Pro ZŠ a SŠ obecná biologie, pro VŠ se zaměřením na anatomii, fyziologii, neurofyziologii.
Vzdělání, praxe: vysokoškolské, Lékařská fakulta UK v Plzni, učitelská praxe 20 let
Orientační cena výuky:
250 - 300 Kč / 45 minut
další info
 
Bc. Kristina Koudelová (28 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Jsem schopná pomoci s přípravou na molekulárně - biologické zkoušky na VŠ.
Vzdělání, praxe: 8 let zkušeností s jazykovou výukou (skupinové, individuální, firemní kurzy). Studium FFUK Japonská studia, PřFUK Molekulární bio a biochemie organismů. Červený diplom. Certifikaty jp N2, aj CAE. Dlouhodobé studium v Japonsku (Waseda U., U. of Sacred Heart), práce v aj firmě. Nyní pouze skype výuka.
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
další info
 
Alexa Maxianová (22 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
1.ročník VŠ
Vzdělání, praxe: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, UK v Bratislave- učiteľstvo biológie- chémie, momentálne Ostravská univerzita v Ostrave- dvojobor Chémia- Biológia 3.ročník a Sociálna pedagogika 2. ročník více>
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
Andrea Čmaradová (24 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Učitelka matematiky a fyziky na 2. stupni ZŠ. Praxe s individuálním doučováním 4 roky.
Orientační cena výuky:
130 Kč / 60 minut
 
Bc. et Bc. Petra Janíčková (27 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
ZŠ a gymnázia, biologie pro pedagogy a psychology, anatomie pro psychology, neurologie a neuropsychologie pro psychology a pedagogy
Vzdělání, praxe: Studentka psychologie PedF UK. Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a oboru studium humanitní vzdělanosti na Univerzitě Karlově. Absolventka německého gymnázia, 6 let pobyt v Německu. 7 let praxe s doučováním a výukou jazyka. více>
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
 
Jiří Hájek (35 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha - Ing.
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
David Dudek (28 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: VŠ Biologie, Geografie a Kartografie
Orientační cena výuky:
200 - 250 Kč / 60 minut
 
Bc. Daniel Pospíšil (32 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: PřF UP, učitelství biologie pro SŠ. Mám zkušenost s výukou na SŠ i jako lektor výuky práce s PC.
Orientační cena výuky:
150 - 180 Kč / 60 minut
další info
 
Ing. Lenka Holubová
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: SPŠ technologie masa, ČZU FAPPZ obor Zahradnictví a Rozvoj venkovského prostoru, praxe s doučováním nejen k přijímacím zkouškám
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
 
Ing. Pavel Lančarič
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolvent gymnázia, VUT Brno, Fakulta stavební, obor Geodézie a Kartografie, FCE (B), studijní pobyty v zahraničí
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
Magdaléna Vondrusová (30 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Vystudovala jsem Magisterský obor Molekulární a buněčná biologie na Univerzitě Palackého, momentálně dokončuji doktorát na Univerzitě KArlově ve stejném oboru, 4,5 roku jsem pracovala ve výzkumu protinádorové biologie, poté v klinických laboratoří, nabízím doučování z biologie v celé šíři
Orientační cena výuky:
150 - 200 Kč / 60 minut
 
Mgr. Zdeňka Poncarová, Ph.D. (45 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Přírodovědecká f. UK - odborná biologie, doktorandské studium na Biologické f. JU a práce v Akademii věd - molekulární a buněčná biologie, osvědčení z pedagogiky, praxe s výukou dětí, státní zkouška z angličtiny
Orientační cena výuky:
250 Kč / 60 minut
Petr Sedlák (29 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Pomůžu v přípravě na studium lékařských oborů (biologie, anatomie, fyziologie...)
Vzdělání, praxe: absolvent gymnázia s výukou vybraných předmětů ve francouzštině, absolvent lékařské fakulty Masarykovy univerzity,, od roku 2007 učitel angličtiny, francouzštiny a němčiny v soukromé jazykové škole, Brno
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
Alisa Loginova
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Studium na SŠ v Norsku a na Slovensku. Nyní studium na Přírodovědecké fakultě UK - Molekulární biologie a biochemie. Dlouholeté zkušenosti s doučováním a výukou jazyků v jazykových agenturách v Praze, výuka dětí i dospělých. Angličtina C2, Ruština C2, Slovenština C2, Norština B2.
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
300 Kč / 60 minut
další info
Lucie Šteklová (20 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolventka všeobecného gymnázia. Studuji všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě v Praze. Praxe s výukou dětí - 3 roky. více>
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
400 Kč / 60 minut
 
Magdaléna Marečková (20 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: předchozí zkušenosti s doučováním německého jazyk, anglického jazyka, biologie, roční stipendijní výměna v Bavorsku, absolventka německého oddělení Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci - německá maturita, studentka oboru IBE na Otto-von-Güricke-Univerisität Magdeburg
NOVÁ LEKTORKA
Orientační cena výuky:
170 Kč / 45 minut
 
Jan Vlasák (24 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Jsem studentem 5. ročníku fakulty chemické v Brně na VUT. Momentální titul je bakalářský. Komplexní znalosti v oblasti chemie. dlouholetá zkušenost s doučováním chemie i mnoha dalších předmětů viz profil. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat. více>
Orientační cena výuky:
150 Kč / 60 minut
 
Veronika Beličková (25 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Pedagogická fakulta MU odbor: chémia, biologia, ukončené gymnázium, prax s deťmi v doučovaní 5 rokov, podrobnejšia praxe ako hlavná vedúca letných taborov doma i v zahraničí// Ukončený druhý cyklus (13 rokov) hry na klavír
Orientační cena výuky:
120 Kč / 45 minut
další info
 
Bc. Lenka Ryšavá (23 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Cena dohodou, + biochemie
Vzdělání, praxe: Jsem studentka VUT fakulta chemické magisterského studia, doučování chemie - výpočty, anorganická i organická chemie, biochemie, analytická chemie a biologie, dále doučování na SZŠ Merhautova - hematologie, histologie a klinická biochemie, biochemie. více>
Orientační cena výuky:
100 - 200 Kč / 60 minut
další info
Ing. Martin Krupička, Ph.D. (37 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Vzdělání, praxe: Absolvent VŠCHT, praxe s výukou i doučováním
Orientační cena výuky:
400 Kč / 60 minut
 
Tereza Slavíčková (19 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Max. 2. ročník SŠ.
Vzdělání, praxe: Absolventka osmiletého gymnázia, studentka biologie na UK. Pětileté zkušenosti s doučováním i učením dětí i dospělých s viditelnými výsledky (možno zaslat reference od předchozích žáků)
Orientační cena výuky:
250 Kč / 60 minut
další info
 
Aneta Procházková (26 let)
Vyučuje: Biologie (základní škola, střední škola, vysoká škola) a další obory
Není pro mě problém opatřit si učebnici, ze které se moji žáci učí ve škole a látku s nimi pak probírám z materiálů, které znají.
Vzdělání, praxe: Absolventka Obchodní akademie. V současné době studuji Český jazyk a literaturu na MU. Vlastním certifikát ECDL.
Orientační cena výuky:
200 Kč / 60 minut
další info
Zobrazit také lektory s nížším hodnocením inzerátu