Registrace lektora Vstup pro lektory Hledat v databázi
Zásady ochrany osobních údajů
© Kresba: Lenka Matušková
Aby vaše poptávka výuky nebo váš inzerát mohly dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je MgA. Miron Šmidák, IČO: 75984300, se sídlem B. Smetany 309, Jeneč, okr. Praha-západ, e-mail: naucim@naucim.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem plnění uzavřené smlouvy (poskytování objednaných služeb), dodržení našich zákonných povinností nebo náš oprávněný zájem (uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zaslání provozních informací). Osobní údaje nebudou používány pro žádné jiné účely, ani pro rozesílání našich obchodních nabídek. Nebudou předány žádné další straně s výjimkou zákonem požadovaných případů. Údaje tedy zpracováváme pro následující účely a způsobem:

- Pokud vkládáte poptávku jako žák: abychom mohli zkontrolovat náležitosti vaší poptávky, předat ji lektorovi, zajistit úspěšnou domluvu a realizaci výuky s některým z vámi vybraných lektorů a dále vám dali možnost pozdější zpětné vazby ohledně kvality výuky daného lektora. Jiným lektorům ani subjektům nebudou údaje poskytnuty. Zpracováváme tedy jméno, příjmení a věk žáka, kontaktní e-mail a telefon, vámi preferované místo výuky, text poptávky a obsah domluvy realizace výuky, dokud je vedena přes naše servery. Údaje za tímto účelem zapracováváme po dobu realizace poptávky do potvrzení jejího zrušení nebo ukončení, ne však déle než po dobu trvání registrace daného lektora.

- Pokud se zaregistujete jako lektor: abychom mohli zveřejnit na odpovídajícím místě váš inzerát s nabídkou výuky, mohli vám předávat poptávky žáků nebo zprávy jiných subjektů přímo reagujících na váš inzerát a zajistit plnění smluvní provize po dobu vaší registrace. Zpracováváme tedy vaše jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, e-mail, telefon, fakturační adresu, přihlašovací údaje v šifrované podobě, vámi zaslaný doklad pro ověření identity, vámi uvedené údaje v inzerátu (vzdělání, nabízené obory a místa výuky), seznam vám zaslaných poptávek a žáků, obsah domluvy zakázek vedený přes naše servery, evidenci uskutečněných lekcí a informace o průběhu zakázky od žáků. Ve veřejně přístupném inzerátu jsou zobrazovány jen ty údaje, které vložíte do jeho nastavení (jméno a příjmení, akademický titul, aktuální věk vyplývající z data narození, fotografie, vzdělání, nabízené obory a místa výuky, údaje o vzdělání, časové možnosti a další poznámky). Zobrazování inzerátu můžete kdykoli pozastavit. O smazání registrace můžete požádat v nastavení ve své lektorské zóně po vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy (ukončení zakázek, uhrazení provize), výpovědní doba je 60 dnů. Fakturující dodavatelé z týmu Naučím.cz uvedení na stránce kontakty nejsou zpracovateli osobních údajů a nemají přístup k žádným údajům s výjimkou zákonem požadovaných fakturačních údajů pro uvedení v dané faktuře, za účelem vyúčtování provize plynoucí z uzavřené smlouvy. Uvedené údaje zpracováváme po dobu vaší registrace, nutné údaje případně déle pro dodržení našich zákonných povinností nebo náš oprávněný zájem (uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy).

Zprávy, které vám v nezbytné míře zašleme e-mailem nebo přes SMS, nejsou newslettery, ale naplňují pouze účel objednávky nebo plnění smlouvy. Poučení o právech: máte právo se dotázat se, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Tyto informace jsou podrobně popsány výše. Můžete dále požádat o opravu (lektoři tak mohou učinit sami ve své lektorské zóně) nebo výmaz těchto údajů (lektoři pouze po řádném vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy).

Doufáme, že se vám prostřednictvím naší databáze podaří najít lektory nebo žáky podle vašich představ.

NAUCIM.CZ HUDEBKA.CZ