Registrace lektora Vstup pro lektory Hledat v databázi
Zásady ochrany osobních údajů
© Kresba: Lenka Matušková
Aby vaše poptávka výuky nebo váš inzerát mohly dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem plnění uzavřené smlouvy (poskytování objednaných služeb), dodržení našich zákonných povinností nebo náš oprávněný zájem (uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zaslání provozních informací). Osobní údaje nebudou používány pro žádné jiné účely ani pro rozesílání obchodních nabídek.
Údaje tedy zpracováváme takto:

- Pokud vkládáte poptávku jako žák:
Abychom mohli zkontrolovat náležitosti vaší poptávky, předat ji vámi vybranému lektorovi, zajistit úspěšnou domluvu a realizaci výuky s daným lektorem a dále vám dali možnost pozdější zpětné vazby ohledně jeho kvality výuky. Vaše údaje z poptávky budou budou poskytnuty pouze tomu lektorovi, kterému poptávku přímo adresujete. Zpracováváme tedy jméno, příjmení a věk žáka, kontaktní e-mail a telefon, vámi preferované místo výuky, text poptávky a obsah domluvy realizace výuky, dokud je vedena přes naše servery. Údaje zapracováváme po dobu realizace poptávky do potvrzení jejího zrušení nebo ukončení, ne však déle než po dobu trvání registrace daného lektora.

- Pokud se zaregistujete jako lektor:
Abychom mohli zveřejnit na odpovídajícím místě váš inzerát s nabídkou výuky, mohli vám předávat poptávky žáků nebo zprávy jiných subjektů přímo reagujících na váš inzerát a zajistit plnění smluvní provize po dobu vaší registrace. Zpracováváme tedy vaše jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, e-mail, telefon, fakturační adresu, přihlašovací údaje v šifrované podobě, vámi zaslaný doklad pro ověření identity, vámi uvedené údaje v inzerátu (vzdělání, nabízené obory a místa výuky), seznam vám zaslaných poptávek a žáků, obsah domluvy zakázek vedený přes naše servery, evidenci uskutečněných lekcí a informace o průběhu zakázky od žáků. Ve veřejně přístupném inzerátu jsou zobrazovány jen ty údaje, které vložíte do jeho nastavení (jméno a příjmení, akademický titul, aktuální věk vyplývající z data narození, fotografie, vzdělání, nabízené obory a místa výuky, údaje o vzdělání, časové možnosti a další poznámky). Zobrazování inzerátu můžete kdykoli pozastavit. O smazání registrace můžete požádat v nastavení ve své lektorské zóně po vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy (ukončení zakázek, uhrazení provize), výpovědní doba je 60 dnů. Fakturující dodavatelé z týmu Naučím.cz uvedení na stránce kontakty nemají přístup k žádným údajům s výjimkou fakturačních údajů za účelem vyúčtování provize plynoucí z uzavřené smlouvy. Uvedené údaje zpracováváme po dobu vaší registrace, nutné údaje případně déle pro dodržení našich zákonných povinností nebo náš oprávněný zájem (uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy).

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat. Zprávy, které vám v nezbytné míře zašleme e-mailem nebo přes SMS, nejsou newslettery, naplňují jen účel objednávky a plnění smlouvy.

Poučení o právech: máte právo se dotázat se, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Tyto informace jsou již podrobně popsány výše. Můžete dále požádat o přístup a opravu (lektoři tak mohou učinit sami ve své lektorské zóně) nebo výmaz těchto údajů (lektoři po řádném vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy). Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je MgA. Miron Šmidák, IČO: 75984300, se sídlem B. Smetany 309, Jeneč, okr. Praha-západ, e-mail: naucim@naucim.cz. Pokud si myslíte, že vaše údaje jsou zpracovány v rozporu s předpisy, kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doufáme, že se vám prostřednictvím naší databáze podaří najít lektory nebo žáky podle vašich představ.

NAUCIM.CZ HUDEBKA.CZ