Registrace lektora Vstup pro lektory Hledat v databázi
Upozornění
• Pro jednu osobu je možná jen jedna registrace.
Pro zaslání zapomenutého hesla pokračujte zde. Máte-li profil zablokovaný, podnikněte potřebné kroky k nápravě nebo nám napište o radu.
• Údaje vyplňte pravdivě. Zadané údaje si ověřujeme.
Administrátoři si mohou vyžádat další informace, nepravdivé údaje zablokují.
Registrace nového lektora
Prosíme, údaje v přihlášce vyplňte velmi pečlivě.
Používejte háčky a čárky.

Křestní jméno:
Příjmení:

Pokud máte titul, nyní jej nevyplňujte. Budete jej moci přidat později.
Používejte háčky a čárky. Své jméno vyplňte přesně, nepoužívejte přezdívky.
Datum narození:
.
Datum narození nebude zveřejněno. Systém pouze vypočítá váš věk, který se bude v nabídce zobrazovat. To bude možné vypnout, pokud přidáte svou fotku.
Stručně vaše vzdělání, příp. učitelská praxe:
Vyplňte stručně a jasně. Uveďte dosažené vzdělání, obor, školu. Příklad: „Absolventka gymnázia, nyní studuji Přírodovědeckou fakultu UK, 3. roč. obor chemie. Osvědčení z pedagogiky, praxe s výukou dětí (2 roky v DDM).“
Rozsáhlejší životopisné údaje budete moci přidat později do jiné kolonky.
E-mail: (uveďte pouze jednu e-mailovou adresu)
Mobilní telefon: (pokud nemáte, nechte prázdné)
Další telefonní kontakty: (pokud nemáte, nechte prázdné)
Kontaktní údaje nebudou zveřejněny. Zobrazí se jen žákům, které si vyberete.
Věnujte pozornost správnosti e-mailové adresy! Na tuto adresu vám budou chodit nabídky na výuku, na které je potřeba včas reagovat.

Login (přihlašovací jméno):
Heslo:

Zvolte si libovolné přihlašovací jméno (login) a heslo. Do loginu patří jen čísla a písmena bez háčků a čárek, tečka, pomlčka či podtržítko.
Heslo musí mít alespoň pět znaků. Přihlašování není citlivé na velká a malá písmena.

Souhlasím se zpracováním a uchováním poskytnutých údajů
serverem Naučím.cz za účelem zprostředkování výuky.

NAUCIM.CZ HUDEBKA.CZ